Nosacītā pirmstermiņa atbrīvošana no kriminālsoda

Pēdējo gadu laikā Latvijā ap 30- 40% personu,kuras tikušas sodītas ar brīvības atņemšanu, tiek atbrīvotas no soda nosacīti pirms termiņa. Nosacīta pirmstermiņa atbrīvošana ir efektīvs līdzeklis, ar ko novērst atkārtotu noziegumu izdarīšanu un veicināt likumpārkāpēju sekmīgi atgriezties normālā dzīvē. KRIMINĀLLIKUMA 61.pantā ir paredzēta iespēja nosacīti pirms termiņa atbrīvot personas, kuras tika notiesātas ar brīvības atņemšanu vai arestu. Atbilstoši likumam lēmumu par nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda izciešanas tiesa var pieņemt, ja notiesātais nav izdarījis pārkāpumus un iespēju robežās labprātīgi atlīdzinājis ar noziedzīgo nodarījumu nodarīto materiālo zaudējumu. Atbrīvojot notiesāto no soda izciešanas pirms termiņa, tiesa brīdina viņu, ka, gadījumā, ja viņš izdarīs jaunu noziedzīgu nodarījumu neizciestā soda laikā, nosacīta atbrīvošana tiks anulēta un personai būs jāizcieš agrāk piespriestais sods pilnā mērā. Tāpat, ja nosacīti pirms termiņa atbrīvotais bez attaisnojoša iemesla nepilda tiesas uzliktos pienākumus vai atkārtoti izdara administratīvos pārkāpumus, tiesa var pieņemt lēmumu par neizciestās soda daļas izpildīšanu.
Tips: Kursa darbs
Apjoms: 66 Lpp.
Jomas:

Tiesības

Publicēts: 1/5/2011
Faila izmērs: 644 Kb
Faila tips: .doc

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu