Optiskās šķiedras savienojumu klasifikācija un analīze

Šajā bakalaura darbā tiks apskatītas un iztirzātas problēmas, kas ir saistītas ar optisko šķiedru savienošanu. Izlasot šo darbu, lasītājs gūs priekštatu, par optiskajām sakaru līnijām, par problēmām, kas ir saistītas ar optisko kabeļu instalāciju, īpši par optisko šķiedru savienošanas problēmām. Ipazīsies ar optisko kabeļu priekšrocībām un trūkumiem, kā arī ar dažādiem optisko šķiedru savienojuma tipiem. Darbs sastāv no vairākām daļām, nodaļām un apakšnodaļām. Ievadā, lasītājam ir dota iespēja, nedaudz iepazīties ar sakaru līnijām, kurās informācijas pārraidei tiek izmantota gaisma. Atrast atbildes uz jautājumiem; kāpēc sakaru tehnikā, tik strauji, notiek vara kabeļu aizvietošana ar optiskajiem sakaru kabeļiem? Ar kādām problēmām jāsaskarās optiskajās sakaru līnijās, kā atrisināt šīs problēmas? Pirmajā daļā “Zudumu veidošanās savienojuma vietā” uzskaitīti un sīki aprakstīti astoņi zudumu veidošanās cēloņi savienojuma vietā, kā arī pieminēti vairāki priekšnosacījumi, kas jāievēro, veidojot optisko dzīslu savienojumus. Otrajā daļā ir aprakstīts, kādēļ ir nepieciešami savienojumi, un kā tos iedala. Otrā daļa satur trīs nodaļas: izjaucamie savienojumi, neizjaucamie savienojumi un optisko savienojumu salīdzinājums. Pirmās divas nodaļa sastāv no vairākām apakšnodaļām. Otrās daļas pirmajā nodaļā “Izjaucamie savienojumi” tiks apskatīti dažādi konektoru tipi gan klasiskie konektori, gan jaunie konektori, kā arī dažādas metodes šķiedras ielādēšanai konektorā. Nodaļas beigās tiks izanalizētas izjaucamo savienojumu priekšrocības un trūkumi. Otrajā nodaļā tiks apskatīti neizjaucamie savienojumi: prasības kādas jāpilda neizjaucamiem savienojumiem, neizjaucamo savienojumu konstrukcijas un parametri, kā arī dažādas neizjaucamo savienojumu izveidošanas metodes. Trešajā nodaļā, tabulas veidā, lasītājam ir dota iespēja iepazīties ar dažādu optisko dzīslu savienošanas veidu parametru salīdzinājumu. Bakalaura darbā ir 35 lappuses, 28 attēli, 3 tabulas un viens pielikums.
Tips: Diplomdarbs
Apjoms: 35 Lpp.
Jomas:

Datori, elektronika un programmatūra

Publicēts: 5/30/2012
Faila izmērs: 1382 Kb
Faila tips: .doc

Šodienas īpašā cena:

5.25 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu