Ostas un kuģošanas vadība. Prakses atskaite.

Ostas vispārējais raksturojums. Ostas darbību reglamentējošie tiesību akti. Ostu tehnika un procesu apraksts. Bīstamās kravas ostā. Ostas pārvaldes loma un finansējuma avoti. Ostas uzņēmuma saimnieciskā darbība. Kuģošanas uzņēmumu vadība un saimnieciskā darbība. Grāmatvedības uzskaite. Darba aizsardzība un ugunsdrošība ostā. Kuģu un ostu aizsardzības (ISPS) kodeksa piemērošana. Informācijas tehnoloģijas pielietošana ostu un kuģniecības uzņēmumu darbībā. Uzņēmuma pārstāvja un praktikanta priekšlikumi krasta prakses un studiju programmas uzlabošanai.
Tips: Prakses atskaite
Apjoms: 48 Lpp.
Jomas:

Transports un sakari

Publicēts: 3/9/2015
Faila izmērs: 25418 Kb
Faila tips: .docx

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu