Pakalpojuma sniegšanas uzņēmuma uzņēmējdarbības iekšējās vides pilnveide

Kvalifikācijas darba tēma ir pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma uzņēmējdarbības iekšējās vides pilnveide, kura izstrādi autors veica par uzņēmumu SIA “...“. Darba autors izvēlējās rakstīt kvalifikācijas darbu par iekšējās vides pilnveidi, jo lai uzņēmums sekmīgi darbotos, uzņēmumā ir jābūt sakārtotai un saprotamai uzņēmuma iekšējā videi. Kvalifikācijas darba mērķis ir izpētīt pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma uzņēmējdarbības iekšējās vides teorētiskās nostādnes un praktiskās nostādnes pakalpojuma sniegšanas uzņēmumā un sniegt priekšlikumus tās iekšējās vides pilnveidei. Kvalifikācijas darba uzdevumi: teorijas izpēte; uzņēmuma raksturojums; SVID un PEST analīze; aptauju un interviju sagatavošana, veikšana, to rezultātu apkopšana un analizēšana; priekšlikumu un secinājumu sagatavošana; Kvalifikācijas darba izstrādē autors izmantos šādas metodes: monogrāfiskā metode – tiek veikta tēmas izpēte un izmantotās literatūras analīze; dokumentu un SVID analīze; intervēšana un rezultātu apkopošana, aptauju analīzes; finansiāli ekonomiskā analīze; grafiskā analīze; priekšlikumu un secinājumu sintēze.
Tips: Cits
Apjoms: 63 Lpp.
Jomas:

Uzņēmējdarbība

Publicēts: 11/8/2019
Faila izmērs: 1086 Kb
Faila tips: .docx

Šodienas īpašā cena:

4.75 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu