Pakalpojumu uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts

Diplomprojekts: „Pakalpojumu uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts” ir izstrādāts ar mērķi reāli izanalizēt uzņēmuma darbību, atrast uzņēmuma vājas puses, saprast un izvirzīt tas stipras puses. Apkopojot nepieciešamo informāciju, atrast uzņēmuma problēmas un izdomāt problēmu risināšanas ceļus. Tirgū, kurā uzņēmums darbojas ir augsta konkurence, lai izdzīvotu šīs konkurences apstākļos uzņēmējam ir jācenšas uzlabot savas pozīcijas pret konkurentiem un pilnveidot savu darbību, piesaistot jaunus klientus, pilnveidojot sortimentu un paaugstinot darba kultūru. SIA „Gross” ir viena no vispopulārākajām autoskolām Latvijā, kas šajā biznesa darbojas jau 16 gadus. Visus šos gadus autoskola GROSS ir starp top 3 lielākajām Latvijas autoskolām. Analītiskajā daļā ir sniegts ieskats par SIA „Gross” piedāvātajiem pakalpojumiem, par Latvijas un Liepājas autoskolu tirgu un konkurenci tajā. Autoskolā strādā profesionālie un pieredzējušie pasniedzēji, bet Liepājas tirgū ir liela konkurencē. Klientu skaits ir samazinājies pēdējo gadu laikā konkurences un ekonomiskas situācijās dēļ. Projekta daļā ir aplūkoti pakalpojuma konkurētspējas uzlabošanas ieteikumi un to pielietojums SIA „Gross”. Aprakstītas metodes un rezultāti, kas tika iegūti kvalitatīvā pētījumā – esošo klientu anketēšana un CSDD statistisko datu apkopošana un kvantitatīvajā pētījumā – potenciālo klientu aptauja. Lai novērtētu SIA “Gross” sniegto pakalpojumu kvalitāti, jāizanalizē kvalitatīvo pētījumu par mācību kvalitātēs novērtēšanas kritērijiem un kvantitatīvo pētījumu, kas ļautu salīdzināt autoskolas GROSS un nopietnāko konkurentu sniegto mācību pakalpojumu kvalitāti. Pamatojoties uz analītiskajā daļā savākto informāciju, izstrādāta jauna – piemērotāka cena krīzes apstākļos, kas ir zemāka nekā pašreizējā cena. Tas palīdzēs uzņēmumam nodrošināt klientu skaitu ekonomiskai peļņai. Kā arī apkopot iegūtos datus un sniegt ieteikumus kā uzlabot SIA “Gross” turpmāko mārketinga darbu, lai palielinātos klientu skaits. Tehnoloģiskajā daļā autore izmantoja matemātiskas metodes klientu skaita prognozēšanai nākamajam mēnesim. Darba aizsardzības daļā ir aplūkoti un novērtēti iespējamie riski darba vietā un piedāvāti pasākumi darba vides uzlabošanai.
Tips: Diplomdarbs
Apjoms: 102 Lpp.
Jomas:

Mārketings un reklāma

Publicēts: 11/4/2010
Faila izmērs: 7205 Kb
Faila tips: .doc

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu