Pamatražošanas procesa organizēšana

Darba pētījuma objekts ir SIA „****”, kas strādā mēbeļu ražošanas nozarē, bet par priekšmetu kalpo uzņēmuma pamatražošanas process. Studiju darba mērķis ir izpētīt uzņēmuma „M Koks” pamatražošanas procesa organizēšanu un optimizēt to ražošanas ciklu. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojošie uzdevumi: • izpētīt literatūru par pamatražošanas procesa organizēšanu un ražošanas ciklu; • izpētīt uzņēmuma „M Koks” mājas lapu un informāciju par uzņēmuma darbību; • izvērtēt uzņēmuma „M Koks” pašreizējo darbību, analizējot viena no uzņēmuma cehiem ražošanas ciklu; • saīsināt uzņēmuma ceha ražošanas cikla ilgumu un optimizēt ražošanas procesu; • izdarīt secinājumus par paveikto darbu un izstrādāt priekšrocības uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanai. Šo uzdevumu izpildei darbā, kā galvenās metodes, tika izmantotas: loģiski-konstruktīvā metode un grafiskā metode. Kā galvenie informācijas avoti tika izmantoti zinātniskā literatūra, elektroniskie resursi, lekciju materiāli un uzņēmuma “****” iekšējā informācija. Kopā tiek izmantoti 8 literatūras avoti. Darba apjoms ir 30 lpp., darbam ir pievienoti 3 pielikumi. Darbs ietver 4 tabulas, 4 grafiskus attēlus.
Tips: Kursa darbs
Apjoms: 35 Lpp.
Jomas:

Vadība

Auto, moto un cita tehnika

Publicēts: 3/17/2012
Faila izmērs: 207 Kb
Faila tips: .docx

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu