Pasaules ekonomikas krīze un tās ietekme uz apdrošinātājiem

Darba mērķis ir ekonomikas krīzes būtības apskatīšana un pēc Latvijas apdrošinātāju darbības radītāju analīzes noskaidrot, kā mainījās apdrošināšanas tirgus krīzes apstākļos. Iepriekš minētājām mērķim tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1. Apskatīt ekonomiskās krīzes jēdziena interpretāciju. 2. Izanalizēt kādi galvenie rādītāji liecina par tautsaimniecības nestabilitāti un iespējamo krīzi un faktorus, kas lielā mērā ietekmēja vai izraisa ekonomisko krīzi. 3. Izpētīt lielākās ekonomikas krīzes pasaules vēsturē. 4. Apskatīt apdrošinātājus ekonomikas struktūrā, ka arī izanalizēt apdrošināšanas saimniecisko nozīmi un tās lomu valsts ekonomikā. 5. Izanalizēt ekonomiskas krīzes ietekmi uz apdrošināšanas tirgu pēc Latvijas apdrošinātāju darbības rādītājiem pirms krīzes un mūsdienās. 6. Apkopojot visu, izdarīt secinājumus un dot priekšlikumus. Atbilstoši izvirzītajam mērķim un risināmajiem uzdevumiem ir veidota kursa darba uzbūve. Sākumā ir jāsaprot, ko vispār nozīmē jēdziens – ekonomiskā krīze, par kuru pilno priekšstatu dos ekonomikas vēstures apskats. Pirmā daļā ir apskatīti galvenie aspekti par ekonomisko krīzi, lai pilnībā būtu priekšstats par tās aizsākumu, ietekmi un sekām, pārējas divas daļas ir balstītas galvenokārt uz apdrošināšanas tirgus nozīmes ekonomikas struktūrā un darbības analīzi Latvijā. Kursa darba metode ir literatūras atlase un analizēšana. Darbā ir izmantoti latviešu un ārzemju autoru zinātniskie darbi apdrošināšanas un ekonomikas teorijas jautājumos, statistikas pārskati, likumi un normatīvie akti, apdrošināšanas sabiedrības publicētie materiāli, kā arī metodiskie norādījumi kursa darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Pētījuma periods ir 2007 – 2011 gads.
Tips: Kursa darbs
Apjoms: 34 Lpp.
Jomas:

Apdrošināšana

Publicēts: 1/18/2013
Faila izmērs: 191 Kb
Faila tips: .docx

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu