Pensiju sistēma Latvijā

Studiju darba mērķis ir izvērtēt Latvijā pastāvošās pensiju politikas priekšrocības un trūkumus un pamatot privāto pensiju fondu nepieciešamību. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi tiek izvirzīti sekojoši uzdevumi: A. Iepazīties ar Latvijā pastāvošo pensiju sistēmu un tās trīs līmeņiem. B. Pamatot privāto pensiju fondu nepieciešamību veiksmīgas pensiju politikas apstākļos.
Tips: Kursa darbs
Apjoms: 25 Lpp.
Jomas:

Ekonomika

Publicēts: 1/10/2012
Faila izmērs: 376 Kb
Faila tips: .doc

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu