Personāla motivēšana

MOTIVĀCIJAS BŪTĪBA UN NEPIECIEŠAMĪBA. Motivēšanas jēdziens. Cilvēku strādāšanas iemesli. Vajadzību apmierināšana kā motivātors. Motivēšanas veidi. Motivācijas struktūra un 8 motivācijas principi. MOTIVĀCIJAS TEORIJAS. Maslova vajadzību hierarhija. K. Alderfera ”ERG” teorija. F. Hercberga motivācijas - higiēnas teorija. PERSONĀLA MOTIVĒŠANAS NOVĒRTĒŠANAS PROCESS VIESNĪCĀ ”T”. Novērtēšanas raksturojums. Aptaujas anketu analīze. Intervijas rezultātu analīze. 1. pielikums. Aptaujas anketa. 2. pielikums. Intervijas jautājumi.
Tips: Kursa darbs
Apjoms: 30 Lpp.
Jomas:

Uzņēmējdarbība

Psiholoģija

Publicēts: 2/8/2012
Faila izmērs: 731 Kb
Faila tips: .doc

Šodienas īpašā cena:

2.55 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu