Personība un socializācija

Šodienas situācija un sabiedriskās vajadzības izvirza uzdevumu sagatavot skolēnus tā, lai katrs no viņiem varētu attīstīt savas individuālās spējas un, beidzot skolu, varētu brīvi sarunāties svešvalodā vecumam atbilstošā līmenī, izmantojot šo valodu praktiskā dzīvē vai izglītības turpināšanai, lai skolēns varētu brīvi socializēties jebkurā sociālajā vidē. Audzināšanas un vispārizglītojošie uzdevumi tiek realizēti vienlaikus ar praktisko iemaņu un prasmju apguvi. Mainoties svešvalodu mācīšanas mērķiem un uzdevumiem, mainās arī saturs un metodes, kā arī mācību procesa organizācijas formas.
Tips: Diplomdarbs
Apjoms: 50 Lpp.
Jomas:

Pedagoģija

Socioloģija

Publicēts: 12/9/2008
Faila izmērs: 498 Kb
Faila tips: .doc

Šodienas īpašā cena:

2.15 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu