Pieminekļi un piemiņas vietas Saldus pilsētā

Zinātniski pētnieciskā darba mērķis – Noskaidrot, jauniešu zināšanas par pieminekļu un piemiņas vietu rašanos un to vēsturi Saldus pilsētā. Zinātniski pētnieciskā darba uzdevumi: 1. Vākt informāciju par pieminekļiem un piemiņas vietām Saldus pilsētā; 2. Apzināt pieminekļus un piemiņas vietas Saldus pilsētā; 3. Veikt pieminekļu un piemiņas vietu fotografēšanu; 4. Izveidot karti ar pieminekļiem un piemiņas vietām; 5. Izveidot konkursa uzdevumu un apkopot iegūtos rezultātus; 6. Izdarīt secinājumus. Hipotēze – Jaunieši zina pieminekļu un piemiņas vietas un to nozīmi Saldus pilsētā. Pētījuma metodes: 1. Informācijas vākšana, apkopošana; 2. Pētāmo objektu fotogrāfēšana; 3. Kartes izveide; 4. Analīze. Darba struktūra: Darbs sastāv no ievada un četrām nodaļām, kurās ir raksturots Saldus ģeogrāfiskais novietojums, pilsētas vēsture, pieminekļi un piemiņas vietas, izveidota karte un konkursa uzdevums, kā arī darbam ir pievienots pielikums.
Tips: Cits
Apjoms: 24 Lpp.
Jomas:

Vēsture un kultūra

Publicēts: 10/5/2013
Faila izmērs: 3651 Kb
Faila tips: .docx

Šodienas īpašā cena:

2.10 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu