Pirmsskolas vecuma bērnu atmiņas attīstīšanas veidi un līdzekļi

Autors uzskata, ka šī konkrētā tēma būtu jāpēta, lai bērnu vecāki ņemtu vērā, kas ietekmē bērna atmiņu un kas atmiņu varētu uzlabot un attīstīt. Atmiņu pēta jau kopš 17.gs. Vācu psihologs H. Ebinhauzs tiek uzskatīts par pirmo, kurš sāka pētīt atmiņu. Pagājušā gadsimta pētnieki, kuri pētīja atmiņu no psiholoģiskā skatupunkta – K. Ašmanis, P. Birkerts, Jūlijs A. Students, A. Siliņš. Pētījuma objekts un priekšmets.Pirmsskolas vecuma bērnu atmiņa. Darba mērķis.Izpētīt pirmsskolas vecuma bērnu atmiņu un tās attīstību, atklājot atmiņas attīstīšanas veidus un līdzekļus. Darba uzdevumi. 1.Noskaidrot, kādas ir atmiņas definīcijas un jēdzieni. 2. Noteikt un izanalizēt, kāda ir atmiņas attīstība pirmsskolas vecuma bērniem. 3. Noskaidrot, kādi ir atmiņas attīstības paņēmieni. Teorētiskās un empīriskās pētīšanas metodes. 1. Analīzes metode. 2. Statistisko pētījumu metode. 3. Zinātniskās un mācību literatūras analīze. Pētījuma bāze.Vispārējā un speciālā ekonomiskā literatūra, statistikas dati, interneta resursos publiskotie materiāli, studenta novērojumi.
Tips: Kursa darbs
Apjoms: 25 Lpp.
Jomas:

Pedagoģija

Publicēts: 1/27/2014
Faila izmērs: 115 Kb
Faila tips: .docx

Šodienas īpašā cena:

3.90 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu