Prakses atskaite. LSEZ AS “Liepājas Osta LM”.

Studiju programma – Starptautisko pārvadājumu organizācija Kvalifikācija – Loģistikas speciālists Kvalifikācijas prakses mērķi – nostiprināt iegūtās zināšanas praksē, pētīt un analizēt transporta kompānijas loģistikas struktūrvienības darbības organizāciju, apgūt loģistikas speciālista prasmes, veicot loģistikas menedžera palīga darbus konkrētā transporta kompānijā. Prakses uzdevumi: - nostiprināt un pilnveidot prasmes, iemaņas un zināšanas, ko darba tirgus pieprasa no loģistikas speciālistiem atkarīgi no transporta organizācijas specifikas; - veikt pētījumus izvēlētajā kvalifikācijas darba tēmā, pamatojoties uz transporta organizācijā gūto informāciju; - prakses laikā sagatavot un noslēgumā nodot rakstisku atskaiti atbilstoši prakses programmai. Kvalifikācijas prakses pārskats. Praktikanta raksturojums. Kvalifikācijas prakses programma. Informācija par uzņēmumu. Izpētīt Liepājas Ostas LM vietu un lomu Latvijas ekonomikā, nozarē vai sistēmā, attīstības tendences, nozari, kurā kompānija darbojas. Raksturot vidi, kurā kompānija darbojas. Svarīgākie transporta organizācijas darbību raksturojošie rādītāji. Noskaidrot, vai kompānijai ir loģistikas nodaļa, kādi ir tās pamatuzdevumi. Aprakstīt kādus transporta veidus izmanto transporta organizācijā. Kravu ekspedīcija. Kravas pieņemšana saskaņā ar dokumentiem, apstrāde, glabāšana un nosūtīšana uz galamērķi saskaņā ar klienta instrukcijām. Optimālākās shēmas sastādīšana kravas nogādāšanai galamērķī. Izdevīgākā kravas transportēšanas veida izvēle, transporta shēmu optimizācija. Transporta un muitas dokumentu sagatavošana un noformēšana. Kravas apdrošināšana. Transportēšanas izmaksu un termiņu aprēķināšana. Kravas kustības uzraudzība. Noliktavu darbi. Preču saņemšana atbilstoši specifikācijai (paletes, kilogrami, kastes, gabali, artikuli utt.). Preču izvietošana un uzglabāšana atbilstoši līguma nosacījumiem un specifiskām kravas īpašībām. Klienta preču atlase pēc artikuliem un gabaliem. Preču komplektēšana, marķēšana, saiņošana. Kravu sagatavošana eksportam. Preču kustības uzskaite (specializēta noliktavas sistēma). Atskaišu nodrošinājums klientu priekšā. Kravu muitošanas režīms. Muitas procedūras piemērošanas precēm noteikšana. Preču ievešana brīvajā zonā vai brīvajā noliktavā. Preču atpakaļizvešana no ES muitas teritorijas. Prakses dokumentu oriģināli. Līgums par prakses nodrošināšanu. Praktikanta raksturojums. Pašnovērtējums.
Tips: Prakses atskaite
Apjoms: 32 Lpp.
Jomas:

Transports un sakari

Publicēts: 4/23/2012
Faila izmērs: 1578 Kb
Faila tips: .doc

Šodienas īpašā cena:

4.80 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu