Prakses atskaite AS DnB NORD Bankā

1. Iepazīšanās ar uzņēmumu/iestādi, tā juridisko statusu, darbības virzienu un struktūrvienībām; 2. Analizēt un izvērtēt uzņēmumu/iestādi kā vadības sistēmu; 3. Noteikt uzņēmuma/iestādes saimniecisko darbības procesu organizatorisko struktūru; 4. Noteikt uzņēmuma/iestādes sadarbības veidus un partnerus; 5. Noteikt izmantoto darba dalīšanu un specializācijas veidus uzņēmumā/iestādē; 6. Noteikt izmantoto darba normēšanu, darba laika noteikšanas praksi uzņēmumā/iestādē; 7. Noteikt datora sistēmas izmantošanas veidus un praksi uzņēmumā/iestādē; 8. Analizēt un izvērtēt uzņēmuma/iestādes darba motivēšanas veidus un praksi; 9. Analizēt un izvērtēt uzņēmuma/iestādes darbinieku tālāk/papildus mācības iespējas un atbalstu no uzņēmuma/iestādes puses; 10. Izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma/iestādes darba organizācijas uzlabošanai.
Tips: Prakses atskaite
Apjoms: 18 Lpp.
Jomas:

Bankas, finanses un vērtspapīri

Publicēts: 3/28/2011
Faila izmērs: 167 Kb
Faila tips: .doc

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu