Prakses atskaite finanšu grāmatvedībā

Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti šādi uzdevumi: 1. Raksturot uzņēmuma organizatorisko struktūru, iepazīstoties kā tiek kārtota un organizēta grāmatvedības uzskaite uzņēmumā; 2. Iepazīties ar saimniecisko darījumu dokumentu apstrādi un reģistrēšanu, gada pārskata sastādīšanas kārtību, nodokļu aprēķinu uzņēmumā un grāmatvedības datorprogrammas pielietošanu grāmatvedībā; 3. Piedalīties grāmatveža pienākumu izpildē; 4. Analizēt un novērtēt uzņēmuma bilances posteņus un to rezultātus, lai varētu salīdzināt ekonomiskās darbības rādītājus konkrētā laika periodā; 5. Iegūt prakses pārskatam nepieciešamos datus un informāciju (saskaņojot ar prakses vadītāju), sagatavot prakses pārskatu; 6. Izdarīt secinājumus par uzņēmuma vidi un sniegt savus priekšlikumus tās uzlabošanai. Uzņēmuma izpētē tika izmantota horizontālā un vertikālā analīzes metode , bilance, peļņas vai zaudējuma aprēķins , kā arī rādītāju sistēmas analīze. Darbā arī tiek izmantota grafiskā pētījuma metode- tabulas. Prakses atskaitē tika izpētīti uzņēmuma bilances un peļņas vai zaudējuma aprēķina dati par 2012. un 2013.gadu.
Tips: Prakses atskaite
Apjoms: 46 Lpp.
Jomas:

Grāmatvedība

Publicēts: 1/21/2016
Faila izmērs: 90 Kb
Faila tips: .docx

Šodienas īpašā cena:

5.75 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu