Prakses atskaite finansu grāmatvedībā

Prakses mērķis: 1. nostiprināt studiju kursos iegūtās zināšanas; 2. iegūt studiju programmai atbilstošu kompetenci; 3. apgūt praktiskas iemaņas, kas nepieciešamas finanšu vadības speciālistiem. Prakses uzdevumi ir noteikti izglītības iestādes apstiprinātā prakses programmā. Prakses atskaites uzbūve veidota saskaņā ar prakses I programmu. Prakses atskaite ietver 9 nodaļas,apakšnodaļas,prakses dienasgrāmatu,praktikanta novērtējumu,kā arī pielikumus. Darbs izstrādāts pēc SIA “XXX” grāmatvedības datiem. Darba veikšanas laikā tiek izmantoti uzņēmuma nepublicētie materiāli, mācību literatūra un interneta avoti.
Tips: Prakses atskaite
Apjoms: 43 Lpp.
Jomas:

Grāmatvedība

Publicēts: 4/20/2011
Faila izmērs: 314 Kb
Faila tips: .doc

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu