Prakses atskaite "Finansu grāmatvedība"

Grāmatvedībai kā uzņēmējdarbības vadības informācijas nodrošināšanas līdzeklim tirgus ekonomikas apstākļos ir svarīga nozīme. Grāmatvedībai ir jābūt organizētai tā, lai uzņēmuma vadītājs ar tās palīdzību varētu kvalificētai trešajai personai (īpašniekam, valsts kontrolējošās vai tiesību aizsargājošās institūcijas amatpersonai) sniegt pārskatu grāmatvedības jautājumos par visiem uzņēmuma saimnieciskajiem darījumiem noteiktā laika posmā un finansiālo stāvokli attiecīgā perioda beigās, kā arī lai būtu iespējams noteikt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei
Tips: Prakses atskaite
Apjoms: 5 Lpp.
Jomas:

Grāmatvedība

Publicēts: 4/28/2009
Faila izmērs: 44 Kb
Faila tips: .doc

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu