Prakses atskaite grāmatvedībā. Apģērbu mazumtirdzniecībā.

Prakses mērķis ir iepazīties ar uzņēmuma grāmatvedības sistēmu un pielietot teorētiskās zināšanas praksē. Izvirzītā mērķa sasniegšanai ir noteikti šādi uzdevumi: 1. Izpētīt pamatinformāciju par prakses uzņēmumu. 2. Izpētīt uzņēmuma grāmatvedības sistēmu. 3. Formulēt atbilstošus secinājumus. 4. Sagatavot priekšlikumus grāmatvedības sistēmas pilnveidošanai. Prakses atskaite ir veidota saskaņā ar mācību prakses uzdevumiem. Pētāmie prakses objekti: 1. Uzņēmuma ārējā un iekšējā vide; 2. Uzņēmuma lietvedības darba organizācijas un grāmatvedības attaisnojošie dokumenti; 3. Uzņēmuma grāmatvedības politika.
Tips: Prakses atskaite
Apjoms: 15 Lpp.
Jomas:

Grāmatvedība

Publicēts: 2/29/2012
Faila izmērs: 145 Kb
Faila tips: .doc

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu