Prakses atskaite grāmatvedībā. Ģeosintētisko materiālu tirdzniecība.

Prakses mērķis ir sistematizēt, nostiprināt un paplašināt teorētiskās un praktiskās zināšanas uzņēmējdarbības un vadīšanas jomā. Prakses uzdevumi ir: 1. Jāiepazīst uzņēmums kopumā, tā darbība un vēsture. 2. Jāraksturo uzņēmuma organizatoriskā struktūra. 3. Jāveic uzņēmējdarbības vidi ietekmējošo faktoru analīze. 4. Jāizpēta grāmatvedības uzskaites kārtošana un organizācija uzņēmumā 5. Jāanalizē bilances posteņi un to grupas vairāku gadu periodā, jādod to novērtējums. 6. Jāvērtē uzņēmuma gada pārskati vairāku gadu periodā. 7. Jānovērtē situācija tirgū. 8. Jāizprot likumdošanas process un tā ietekme uz komercsabiedrībām, institūcijām un ekonomiku kopumā. 9. Jāpārzina lēmumu pieņemšanas metodes. 10. Jāizvirza un jāpamato darbības efektivitātes palielināšanas pasākumi. 11. Jāvērtē investīciju projektu efektivitāte. 12. Jāanalizē un jānovērtē plānotās darbības rezultāti.
Tips: Prakses atskaite
Apjoms: 25 Lpp.
Jomas:

Grāmatvedība

Publicēts: 3/4/2012
Faila izmērs: 246 Kb
Faila tips: .docx

Šodienas īpašā cena:

3.45 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu