Prakses atskaite grāmatvedībā (kokapstrādē)

Darba mērķis ir izpētīt un izvērtēt SIA „XXX” grāmatvedības organizācijas dokumentus. Noteiktā darba mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti sekojoši darba uzdevumi: 1. noskaidrot grāmatvedības kārtošanas un organizācijas pamatprasības; 2. aplūkot grāmatvedības uzskaites politiku; 3. raksturot grāmatvedības organizācijas dokumentēšanu; 4. izpētīt grāmatvedības uzskaites kontroli; 5. izstrādāt priekšlikumus SIA „XXX” pilnīgākai un efektīvākai grāmatvedības uzskaitei. Izvirzīto darba uzdevumu veikšanai tika izmantota literatūras analīzes pētījumu metode. Studiju darba izstrādes gaitā tika izmantoti sekojoši informācijas avoti:  zinātniskā literatūra;  periodiskā literatūra;  likumdošanas normatīvie akti. Izstrādātajā darbā ir iekļauts vispārējais teorētiskais apraksts par grāmatvedības uzskaites kārtošanu un organizāciju, uzskaites politiku un tās kontroli, par grāmatvedības organizācijas dokumentēšanu, kā arī SIA „XXX” grāmatvedības organizācijas dokumentu raksturojums.
Tips: Prakses atskaite
Apjoms: 29 Lpp.
Jomas:

Grāmatvedība

Publicēts: 9/30/2012
Faila izmērs: 208 Kb
Faila tips: .doc

Šodienas īpašā cena:

3.15 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu