Prakses atskaite personāla vadībā

Prakses mērķi un uzdevumi ir: • Nostiprināt iegūtās teorētiskās zināšanas un pielietot tās praktiskajā darbībā; • Gūt personīgo pieredzi uzņēmumā personāla vadībā; • Iepazīties ar uzņēmuma personāla vadības sistēmu; • Piedalīties personāla organizēšanas pasākumos; • Veikt savus secinājumus un priekšlikumus par uzņēmuma personāla vadības sistēmu. Par pētījuma metodēm izvēlējos kvalitatīvās pētījuma metodes – ar to palīdzību ieguvu informāciju par kādas parādības būtību un dažādiem aspektiem, pēta viedokļu dažādību, meklē atbildes uz jautājumiem – kāpēc?, kā? Biežāk izmantotās kvalitatīvās pētījumu metodes ir dziļās intervijas, fokusa grupu diskusijas, novērošana un dokumentu analīze. Informācijas ieguvei izmantoju interviju metodi, kā arī iepriekš minētos veidus. Par pētījuma avotiem kalpo: vispārējā un speciāla literatūra, valsts statistikas dati, uzņēmuma nepublicētie materiāli, interneta resursi, darbinieku mutiskā informācija.
Tips: Prakses atskaite
Apjoms: 21 Lpp.
Jomas:

Vadība

Publicēts: 1/9/2013
Faila izmērs: 383 Kb
Faila tips: .doc

Šodienas īpašā cena:

2.85 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu