Prakses atskaite. Reklāmas aģentūra

Kvalifikācijas prakses mēŗkis ir nodrošināt stundentiem teorētisko zināšanu pielietošanu praksē un iegūt priekšstatu par norisēm reālajā darba tirgū un uzņēmējdarbībā, lai iegūtās jaunās zināšanas un praktiskās iemaņas varētu izmantot turpmākajā studiju procesā un un darbā. Lai sasniegtu šo mērķi prakses laikā tika veikti šādi uzdevumi: iepazīšanās ar uzņēmumu, tā darbību, vēsturi, struktūru, izpētīti faktorus, kas ietekmē uzņēmuma ārējo un iekšējo vidi, veikta uzņēmuma stipro, vajo pušu analīze, noteikti uzņēmuma draudi un iespējas, analizēta uzņēmuma ekonomiskā darbība, veikti patstāvīgi uzdevumi, kas palīdzēja labak iepazīt uzņēmumu no tā iekšienes. Prakses noslēgumā tika uzrakstīta prakses atskaite, kurā ir apkopota iegutā informācija. SIA “X” UN TĀ VĒSTURE. SIA “X” ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA. SIA “X” ĀRĒJĀ VIDE. SIA “X” SITUĀCIJAS ANALĪZE. EKONOMISKĀ ANALĪZE. VEIKTO DARBU APRAKSTS.
Tips: Prakses atskaite
Apjoms: 20 Lpp.
Jomas:

Uzņēmējdarbība

Publicēts: 4/2/2012
Faila izmērs: 284 Kb
Faila tips: .doc

Šodienas īpašā cena:

2.85 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu