Prakses atskaite uzņēmumā SIA LSEZ "DUNA"

Prakses mērķis ir gūt jaunas zināšanas, kā arī pieredzi sadarbībā ar uzņēmumu SIA LSEZ „Duna”. Balstoties uz teorētiskajām zināšanām un uzņēmumā gūto informāciju, apkopot svarīgāko informāciju par uzņēmumu, analizēt un novērtēt tā saimniecisko darbību, kā arī izstrādāt ieteikumus uzņēmuma veiksmīgākai darbībai nākotnē. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, jāveic sekojoši uzdevumi mērķa sasniegšanai: 1. Raksturot Liepājas ostu un Speciālās Ekonomiskās Zonas (SEZ) darbību; 2. Raksturot uzņēmumu, iepazīties ar tā vēsturi; 3. Izpētīt un novērtēt uzņēmuma personāla struktūru; 4. Izpētīt uzņēmuma nākotnes attīstības plānus; 5. Raksturot spēcīgākos nozares uzņēmumus Latvijā; 6. Veikt saimnieciskās darbības analīzi; 7. Veikt uzņēmuma SVID analīzi; 8. Apskatīt iespējamās stratēģijas uzņēmuma darbības attīstīšanai; 9. Izdarīt secinājumus no iegūtās informācijas un sniegt priekšlikumus.
Tips: Prakses atskaite
Apjoms: 27 Lpp.
Jomas:

Uzņēmējdarbība

Publicēts: 5/22/2013
Faila izmērs: 5519 Kb
Faila tips: .doc

Šodienas īpašā cena:

4.05 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu