Prakses atskaite viesnīcu uzņēmējdarbībā

Vasarā Grieķijā, viesnīcā AristotelesHolidayResort&Spa tika izieta profesionālā prakse Viesnīcu uzņēmējdarbība. Profesionālās prakses ilgums 4 nedēļas. Prakses laikā tika iegūtas gan praktiskās, gan profesionālās iemaņas, kas papildināja iegūtās zināšanas studiju laikā. Profesionālās prakses mērķis: nostiprināt studiju programmā iegūtās teorētiskās zināšanas un prast tās pielietot praktiskajā darbībā, strādājot viesnīcā. Profesionālās prakses uzdevumi: 1. Iepazīt viesnīcas struktūru, tā darba uzdevumus un funkcijas. 2. Apgūt praktiskās iemaņas pildot darba pienākumus. 3. Iepazīties ar grāmatvedības organizāciju. 4. Iepazīt uzņēmuma darbības sfēru. Profesionālās prakses pārskats ir izstrādāts, pamatojoties uz grāmatām un speciālajiem izdevumiem, kas attiecas uz viesnīcu uzņēmējdarbību, viesu apkalpošanu, viesu uzņemšanas dienestu u.c., kā arī publikācijām Interneta mājas lapās un viesnīcas AristotelesHolidayResort&Spa uzskaites nepublicētajiem materiāliem un brošūrām.
Tips: Prakses atskaite
Apjoms: 20 Lpp.
Jomas:

Tūrisms un viesmīlība

Publicēts: 9/28/2012
Faila izmērs: 72 Kb
Faila tips: .docx

Šodienas īpašā cena:

3.45 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu