Privātās dzīves neaizskaramības principi Eiropā

Tiesības uz privāto dzīvi vēsturiskā attīstība un izpratne. Privātās dzīves tiesiskais regulējums. Tiesības uz privāto dzīvi starptautiskos tiesību aktos. Tiesības uz privāto dzīvi valstu konstitūcijās. Privātās dzīves elementi. Personas datu aizsardzība. Personas attēls plašsaziņas līdzekļos. Dzimumuzvedība. Ģimenes dzīve. Citi privātās dzīves aspekti.
Tips: Kursa darbs
Apjoms: 25 Lpp.
Jomas:

Tiesības

Publicēts: 1/26/2021
Faila izmērs: 283 Kb
Faila tips: .doc

Šodienas īpašā cena:

4.75 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu