Profesionālā augstākā izglītība

Darba mērķis un uzdevumi- Mērķis - izanalizēt profesionālās augstākās izglītības būtību Latvijā. Uzdevumi: 1) izpētīt profesionālās augstākās izglītības būtību un tās nozīmi; 2) izanalizēt profesionālās augstākās izglītības pieejamības teorētiskās pamatnostādnes; 3) salīdzināt profesionālo augstāko izglītību ar akadēmisko izglītību. Pētījuma metodes: 1) sistēmiskās analīzes metode, lai pētītu, kas ir profesionālā augstākā izglītība, kur to iegūt un kur/ kā to pielietot; 2) aprakstošā metode jeb monogrāfiskā, lai detalizēti izpētītu un analizētu informāciju par profesionālo augstāko izglītību.
Tips: Referāts
Apjoms: 16 Lpp.
Jomas:

Socioloģija

Publicēts: 5/23/2018
Faila izmērs: 37 Kb
Faila tips: .docx

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu