Projekts IT centra izveide BSAC ”Priedīte” bērniem ar īpašām vajadzībām

1. Projekta nosaukums. 2. Projekta nepieciešamības pamatojums. 3. Projekta mērķis un uzdevumi. 4. Alternatīvu noteikšana un novērtēšana. 5. Projekta aktivitātes un laika grafiks. 6. Komandas apraksts. 7. Projekta rezultāti. 8. Projekta budžets. 9. Risku analīze. 10. Projekta kvalitātes pārvaldības plāns. Informācijas un publicitātes pasākumu plāns. Projekta pieteikuma veidlapa.
Tips: Cits
Apjoms: 16 Lpp.
Jomas:

Grāmatvedība

Publicēts: 9/28/2020
Faila izmērs: 50 Kb
Faila tips: .docx

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu