Romiešu tiesības

Romiešu civiltiesību nozīme, priekšmets, sistēma. Ietekme un pārņemšana Latvijā. Romiešu civiltiesību izveidošanās. Romiešu civiltiesību avoti. Paražu tiesības. Likumi. Fiziskas personas. Juridiskas personas. Ģimenes tiesības. Laulība. Laulāto manta. Vecāku un bērnu attiecības. Radniecība. Aizbildnība, aizgādnība. Lietu tiesības. Lietu tiesību jēdziens un veidi. Lietu klasifikācija. Īpašums. Valdījums. Īpašuma iegūšana. Īpašuma aizstāvēšana. Tiesības uz cita lietu. Saistību tiesības. Saistību jēdziens un veidi. Līguma noslēgšana. Līguma saturs. Personas saistībā. Saistības izpilde. Reālkontrakti. Konsensuālkontrakti. Kvazikontrakti. Delikti. Kvazidelikti. Mantošanas tiesības. Mantošanas jēdziens. Likumiskā mantošana. Testamentārā mantošana. Mantojuma iegūšana. Legāts. Prasības tiesā (LEGIS ACTIO). Formulārais process. Ārkārtas process. Noilgums.
Tips: Konspekts
Apjoms: 23 Lpp.
Jomas:

Tiesības

Publicēts: 1/19/2014
Faila izmērs: 204 Kb
Faila tips: .doc

Šodienas īpašā cena:

3.45 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu