Sabalansēti konservatīva Rīgas Fondu biržas vērtspapīru portfeļa sastādīšana

1. Vērtspapīru portfeļa veidošanas teorētiskie pamati. 1.1. Finanšu instrumentu veidi un klasifikācija. 1.2. Galvenie finanšu instrumentu raksturlielumi. 1.3. Vērtspapīru portfeļa būtība un galvenie raksturlielumi. 1.3.1. Portfeļu tipi. 1.3.2. Galvenie vērtspapīru portfeļa raksturlielumi. 1.4. H. Markovica portfeļa vadības teorija. 1.4.1. Portfeļa veidošanas teorija. 1.4.2. Portfeļa struktūras noteikšana. 2. Sabalansēti konservatīva Rīgas Fondu biržas vērtspapīru. portfeļa sastādīšana. 2.1. Vērtspapīru investīciju pievilcīguma analīze. 2.1.1. Biržas indeksu loma pievilcīguma novērtēšanā. 2.1.2. Rīgas Fondu biržas instrumentu apskats. 2.1.3. Vērtspapīru raksturojums. 2.1.4. Investīciju īpašību novērtējums. 2.2. Vērtspapīru atlase veidojamajam portfelim. 2.2.1. Sabalansēti konservatīva portfeļa sastādīšana.
Tips: Diplomdarbs
Apjoms: 63 Lpp.
Jomas:

Bankas, finanses un vērtspapīri

Publicēts: 1/19/2016
Faila izmērs: 727 Kb
Faila tips: .doc

Šodienas īpašā cena:

7.45 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu