Saistību izpilde un tās pastiprināšanas līdzekļi

Autors ir izvirzījis četras hipotēzes, kurām darba ietvaros centīsies gūt apstiprinājumu vai arī noliegumu: 1. Saistību izpilde var kļūt neiespējama dēļ normatīvo aktu interpretācijas maiņas piedziņas veikšanai no parādnieka darba algas. 2. Līgumslēdzējam nav saistoši otra līgumslēdzēja iekšējie normatīvie akti. 3. Galvenā parādnieka maksātnespējas pasludināšana atbrīvo no saistībām galvotāju. 4. Līgumsoda piemērošanas prakse Latvijā ir savietojama ar Eiropas līgumsodu piemērošanas praksi. Diplomdarba mērķis: Izpētīt saistību izpildes un tās pastiprināšanas līdzekļu būtību un to pielietojumu civiltiesībās. Diplomdarba uzdevumi: 1. Apskatīt normatīvos aktus, kas regulē saistību izpildi un to pastiprināšanas līdzekļu piemērošanu civiltiesiskajās attiecībās. 2. Analizēt saistību izpildes pastiprinošos līdzekļus. 3. Analizējot prakses materiālus izpētīt, kā saistību izpildi un to pastiprināšanas līdzekļus piemēro civiltiesiskajās attiecībās. 4.Atklāt saistību izpildes un to pastiprinošo līdzekļu piemērošanas problemātiku. 5. Izdarīt secinājumus un priekšlikumus par šo tēmu. Pētījuma objekts: Saistību tiesības Pētījuma priekšmets: Saistību izpilde un saistību tiesību pastiprināšana. Metodes : vēsturiskā, aprakstošā un analītiskā. Pētījuma bāze: Latvijas Republikas Civillikums, Civilprocesa likums un citi normatīvie akti, tiesu prakse, literatūra un interneta resursi par šo tēmu. Pētījuma izpētes robežas: Pētījuma periods ir no 1996.gada līdz 2011.gadam. Attiecībā uz līgumsoda piemērošanas praksi un regulējumu, autors analizēs Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu (Lielbritānija, Francija, Vācija) praksi.
Tips: Diplomdarbs
Apjoms: 65 Lpp.
Jomas:

Tiesības

Publicēts: 4/28/2012
Faila izmērs: 674 Kb
Faila tips: .doc

Šodienas īpašā cena:

9.75 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu