Savstarpējo sakarību statiskā analīze

Dota informācija par manas ģimenes locekļu garumiem un ķermeņa masu (svaru). Jānoskaidro vai pastāv sakarība starp ķermeņa garumu un masu. Grafiskā metode. Paralēlo rindu metode. Sakarības ciešums. Regresijas vienādojums. Regresijas vienādojuma standartkļūda. Rezultatīvās pazīmes vidējā kvadrātiskā standartnovirze. Ekstrapolācija.
Tips: Cits
Apjoms: 3 Lpp.
Jomas:

Statistika

Publicēts: 11/19/2015
Faila izmērs: 109 Kb
Faila tips: .doc

Šodienas īpašā cena:

2.15 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu