SIA „LANGIKS” kompānijas mārketinga komunikāciju plāns”

Darba mērķis ir definēt un analizēt būtiskākās mārketinga pamatfunkcijas atklājot mārketingu kā akadēmisku disciplīnu, kā arī izvērtēt to pielietojumu praksē, īpaši pievēršot uzmanību tam, ka Latvijā ir tik un tik mazie un vidējie uzņēmumi, kuru personālā neietilps pat menedžmenta speciālisti nemaz neminot tieši mārketinga, kā vienas no menedžmenta teoriju sastāvdaļām, speciālistiem. Mārketinga funkcijas darbā tiks atklātas ar ASV zinātnieku izstrādātas četras mārketinga koncepciju teorijas palīdzību, tādējādi pamatojot katras funkcijas nepieciešamību un atklājot tās tiešos mērķus. Lai pierādītu mārketinga funkciju izpildes nozīmīgumu pat mazos uzņēmumos darbā tiks izanalizēta mārketinga funkciju izpilde pakalpojumu sfērā - namu apsaimniekošanā strādājoša mazā un jaunā uzņēmumā SIA “LANGIKS”. Par paraugu ir izvēlēts pakalpojumu sfērā strādājošs uzņēmums, jo šī sfēra ir viena no Latvijā izplatītākajām sfērām. Saturs: Mārketinga definīcija. Mārketings kā uzņēmējdarbības filozofija. Mārketings kā uzņēmējdarbības koncepcija. Mārketings kā uzņēmējdarbības vadības funkcija. Rīcības plāns stratēģijas īstenošanai. Mērķpatērētāja noteikšana. SVID analīze. Pircēju rīcības modelis. Mērķtirgus noteikšana. Produkta pilnveidošana. Uzņēmuma tēla veidošanas komunikācija. Uzņēmuma tēla reklāma. Mārketinga komunikāciju viedi un izplatīšanās.
Tips: Prakses atskaite
Apjoms: 33 Lpp.
Jomas:

Mārketings un reklāma

Publicēts: 3/19/2014
Faila izmērs: 227 Kb
Faila tips: .doc

Šodienas īpašā cena:

5.45 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu