Skaitļi un skaitīšanas sistēmas

Zinātniski pētniecisko darbu par tēmu „Skaitļi un skaitīšanas sistēmas”. Darbā analizēts, kā iedala skaitīšanas sistēmas, un kuras ir pazīstamākās un biežāk lietotās skaitīšanas sistēmas. Darba uzdevumi: • Sameklēt, iepazīties un izstudēt teorētisko literatūru par tēmu – skaitīšanas sistēmas. • Pierakstīt un apkopot teorētisko literatūru par tēmu – skaitīšanas sistēmas. • Veikt skaitļu pārveidošanu no vienas skaitīšanas sistēmas uz citu. • Iepazīstināt klasesbiedrus ar veiktajiem pārveidojumiem. • Salīdzināt un izdarīt secinājumus par skaitļu pierakstu dažādās skaitīšanas sistēmās. Pētīšanas metodes: • Literatūras izpēte un analīze. • Informācijas, uzziņas apstrāde. • Apstrādāšana. • Salīdzināšana. Darba struktūra: Zinātniski pētnieciskais darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas un vienas praktiskās daļas. Darbs satur 19 lapas, 3 attēli, 1 tabula. Darba praktiskajā daļā veikts: skaitīšanas sistēmu pārveidošana no vienas sistēmas otrā. Skaitļu vēsturiskā attīstība. Skaitīšanas sistēmas. Nepozicionālā skaitīšanas sistēma. Pozicionālās skaitīšanas sistēmas. Decimālā skaitīšanas sistēma. Binārā skaitīšanas sistēma. Oktālā skaitīšanas sistēma. Heksadecimālā skaitīšanas sistēma. Skaitļu pārveidošana dažādās skaitīšanas sistēmās.
Tips: Cits
Apjoms: 15 Lpp.
Jomas:

Datori, elektronika un programmatūra

Publicēts: 11/21/2012
Faila izmērs: 279 Kb
Faila tips: .doc

Šodienas īpašā cena:

1.80 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu