Sociālie mediji - instruments uzņēmējdarbības veicināšanai

Mans mērķis ir izpētīt autoru viedokļus par mediju ietekmi uzņēmējdarbības veicināšanā un sniegt savu vērtējumu par to attīstību. Darba uzdevumi: 1) apkopot teorētisko informāciju par sociālajiem medijiem kā instrumentu uzņēmējdarbības veicināšanā; 2) izpētīt sociālo mediju lietošanu uzņēmējdarbības veicināšanā; 3) sniegt savu vērtējumu par sociālo mediju lietošanas attīstību; Pētījuma ierobežojums: darbā apskatīti un apkopoti divu pētījumu rezultāti par sociālo mediju ietekmi uz uzņēmējdarbību. Pētījuma periods- 2019.gada 4-22.maijs. Darbā izmantotās metodes: teorētiskā pētījuma metode – literatūras analīze; grafiskā metode, datu grupēšanas metode un aprakstošā metode – veidots savs skatījums no pieejamās informācijas.
Tips: Cits
Apjoms: 11 Lpp.
Jomas:

Socioloģija

Publicēts: 11/4/2020
Faila izmērs: 75 Kb
Faila tips: .docx

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu