Sociālpedagoģiskā darbība Rēzeknes pilsētas un rajona policijas pārvaldē pusaudžu noziedzīgo nodarījumu mazināšanā

Rakstot darbu tika apskatīti gan teorētiskie jautājumi, gan reāla institūcijas darbība. Galvenais mērķis bija izpētīt sociālpedagoģisko darbību Rēzeknes pilsētas un rajona policijas pārvaldē pusaudžu noziedzīgo nodarījumu mazināšanā. Izstrādātais darbs sastāv no ievada, četrām nodaļām un nobeiguma. Darba pirmajā nodaļā ir raksturoti riska faktori, kas veicina nepilngadīgo noziedzību, ar mērķi noskaidrot problēmas cēloņus. Otrajā nodaļā ir aprakstīts profilaktiskais darbs, kas jāveic lai būtiski samazināt noziedzības līmeni pusaudžu vidū. Trešajā nodaļā ir raksturots noziedzības stāvoklis Rēzeknes pilsētā un rajonā. Ceturtā nodaļā ir aprakstīta praktiskā realizācija, kas tika veikta Rēzeknes pilsētas un rajona policijas pārvaldē nepilngadīgo noziedzīgo nodarījumu mazināšanā. Rakstot darbu tika izlasītas daudz literatūras – gan latviešu, gan ārzemju autoru. Tika izstudēti Bērnu tiesību aizsardzības likums un institūcijas reglamentējošie dokumenti.
Tips: Diplomdarbs
Apjoms: 64 Lpp.
Jomas:

Pedagoģija

Psiholoģija

Publicēts: 6/9/2009
Faila izmērs: 481 Kb
Faila tips: .doc

Šodienas īpašā cena:

2.15 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu