Socioloģija

Atbildes uz jautājumiem. Socializācija: jēdziens, posmi, socializācijas aģenti. Sociālie veidojumi un to pazīmes. Vienlīdzības principa realizācijas iespēja. Intereses & vajadzības sabiedrībā. Vai vienlīdzība nozīmē taisnīgumu? Konflikti sociālajos veidojumos, to cēloņi & risināšanas iespējas. Vēsturiskā skola par valsts izcelšanos & būtību. Demokrātijas teorētiskās koncepcijas trūkumi. Sabiedriskā līguma teorija par valsti. Kāpēc demokrātija šķiet pievilcīga? Solidārisms par valsti un konfliktu atrisināšanu tajā. alitārisma kritika no demokrāta viedokļa. Vardarbības teorija. Demokrātijas kritika no totalitārisma viedokļa. Marksisms par valsts izcelšanos & būtību. Kāpēc totalitārisms šķiet pievilcīgs? Elitu teorija par varas attiecībām valstī. Ierēdniecības kontroles iespējas & trūkumi. Valsts pazīmes jeb konstituīvie elementi. Kādus pretargumentus var izvirzīt anarhismam? Valsts teritorija & iedzīvotāji. Atšķirība starp valsts iejaukšanos sabiedrības dzīvē demokrātiskā un totalitārā valstī. Publiskā vara, tās monopols valstī. Kāpēc jānošķir valsts funkcijas no sabiedrības funkcijām? Valsts suverenitāte, tās problēmas mūsdienās. Indivīda brīvības problēmas. Valsts vēsturiskās formas (sociāli ekonomiskās). Pozitīvā & negatīvā brīvības koncepcija. Valsts pārvaldes formas. Demokrātija kā valsts politiskā forma. Varas dalīšanas realizācija sapamatojums. Totalitārisms un tā galvenās iezīmes. Kura no doktrīnām par valsti Jūsuprāt vispilnīgāk sniedz atbildi par valsts izcelšanos & būtību. Valsts teritoriālās formas. Piedalīšanās problēma demokrātijā, tās risināšanas iespējas. Likumdevējs, tā uzbūve & f-jas. Mazākuma problēma demokrātijā un tās risināšana. Izpildvara, tās f-jas. Birokrātijas ideālais tips un tās reālā darbība. Vai valstī ir iespējams taisnīgums? Varas dalīšanas princips. Tiesas vara, tās f-jas. Checkandbalances princips varas dalīšanas teorijā. Valsts uzdevumi & f-jas. Autoritārisms kā valsts politiskais režīms. Atšķirības starp parlamentāro & prezidentālo republiku. Varas leģitimācija. Birokrātijas kontroles iespējas & trūkumi. Anarhisms par valsti. Valsts varas leģitimācija demokrātiskās valstīs. Revolūcija & nevardarbīgā pretošanās valstī. Valsts varas leģitimācija totalitārā valstī.
Tips: Cits
Apjoms: 11 Lpp.
Jomas:

Socioloģija

Publicēts: 1/6/2013
Faila izmērs: 66 Kb
Faila tips: .docx

Šodienas īpašā cena:

2.70 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu