Sods

Pasaulē dzīvo dažādi cilvēki ar dažādiem pasaules uzskatiem, domāšanas veidu, cilvēki atšķiras arī pēc reliģjas, rases, sociālā stāvokļa u.c. atšķirīgām pazīmēm. Vieniem patīk uzdzīvoties uz citu rēķina un atņemt otramt piederošo, piemēram, mantu, dzīvību. Citi nespēj kontrolēt savas emocijas un arī var laupīt otram dzīvību. Tieši Krimināllikums palīdz taisnīgi rīkoties ar tiem, kuri nevēlas atzīt vispārpieņemtās tiesiskās un uzvedības normas. Tas nosaka vainīgos un cietušos kriminālprocesā un nosaka kārtību, kādā vainīgiem par savu uzvedību jāatbild. Šajā esejā mēs pievērsīsimies tieši kārtībai, kādā vainīgiem jāatbild par savu uzvedību. Citiem vārdiem, pievērsīsimies sodam un tā izpratnei Krimināllikuma traktējumā.
Tips: Eseja
Apjoms: 4 Lpp.
Jomas:

Tiesības

Publicēts: 12/29/2008
Faila izmērs: 54 Kb
Faila tips: .doc

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu