Spēks, ātrums, lokanība un vispārējās treniņu metodes

Ātrums ir cilvēka spēja veikt darbību minimālā laika periodā. Sportā izšķir vairākas ātruma izpausmes formas: atsevišķas kustības ātrums, kustību biežums jeb temps un kustību reakcijas ātrums. Veiklība ir cilvēka spēja apgūt jaunas kustības un pārveidot tās atbilstoši mainīgo apstākļu prasībām. Sporta veiklības izpausmes formas ir līdzsvars, kustību koordinācija un motorā adaptācija. Lokanība ir cilvēka muskuļu un locītavu spēja veikt kustības pilnā amplitūdā jeb apjomā. Sportā lokanības izpausmes formas ir vispārējā lokanība, speciālā lokanība, statiskā lokanība ballistiskā lokanība, dinamiskā lokanība, aktīvā lokanība. Spēks ir cilvēka fiziskā īpašība, kas izpaužas spējā ar muskuļu piepūli pārvarēt ārējo pretestību, deformēt un pārvietot dažādus priekšmetus. Sportā spēka izpausmes formas ir dinamiskais spēks, statiskais spēks. Sports ir darbības, kas saistītas ar fizisku aktivitāti, iesaistot tādus parametrus kā spēku, ātrumu, izveicību un izturību.
Tips: Referāts
Apjoms: 40 Lpp.
Jomas:

Sports

Publicēts: 11/27/2009
Faila izmērs: 824 Kb
Faila tips: .doc

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu