Tiesību teorijas jēdzieni un iedalījums

1. Tiesību jēdziens. 1.1 Definēšanas problēmas. 1.2 Tiesības kā likumu kopums. 1.3 Netaisnīga likuma problēma. 2. Tiesību funkcijas. 2.1 Kārtības nodrošināšanas funkcijas. 2.2 Brīvības nodrošināšanas funkcija. 2.3 Sociālās drošības nodrošināšanas funckija. 2.4 Sabiedrības un integrācija fukncija. 2.5 Audzinošā funkcija. 3. Tiesību skolas. 3.1. Dabisko tiesību skola. 3.2. Vēsturiskā tiesību skola. 3.3. Jēdzienu jurisprudence. 3.4. Interešu jurisprudence. 3.5. Brīvo tiesību skola. 3.6. Juridiskais pozitīvisms. 3.7. Tīro tiesību mācība. 3.8. Vērtību jurisprudence. 4. Sociālās normas. 4.1 Esamības un jābūtības normas. 4.2 Jābūtības normu kategorijas – sociālās normas. 5. Tiesību normas. 5.1 Tiesību normas struktūra. 5.2 Tiesiskās sastāva atsevišķu pazīmju savstarpējā saistība. 5.3 Tiesiskās sekas. 5.4 Tiesiskā sastāva un tiesisko seku saistība. 5.5 Tiesību normu veidi. 5.6 Ārējās un iekšējās tiesību normas. 5.7 Vispārīgās un speciālās tiesību normas. 6. Tiesību normas spēkā esība. 6.1 Tiesību normas spēkā stāšanās diena. 6.2 Tiesību normas spēka zaudēšanas brīdis. 6.3 Termiņa vai nosacījuma iestāšanās. 6.4 Tiesību normas spēkā esība telpā. 6.5 Tiesību normas spēkā esība pret personām. 7. Tiesību avoti. 7.1 Tiesību avota jēdziens. 7.2 Tiesību avotu veidi. 7.3 Tiesību principi. 7.4 Paražu tiesības. 7.5 Judikatūra. 7.6 Tiesību zinātne. 7.7 Tiesību avotu klasifikācija.
Tips: Konspekts
Apjoms: 11 Lpp.
Jomas:

Tiesības

Publicēts: 11/6/2016
Faila izmērs: 29 Kb
Faila tips: .docx

Šodienas īpašā cena:

2.75 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu