Tiesību teorija

Tiesību teorijas jēdziens un priekšmets. Tiesību jēdziens un izpratne. Tiesību izcelšanās. Tiesības struktūras elementu mijiedarbība (tiesiskā apziņa, tiesību norma, tiesiskās attiecības). Tiesību principi un to raksturojums. Tiesisko attiecību jēdziens un pazīmes. Tiesisko attiecību struktūra. Juridiskie fakti un to iedalījums. Tiesiskās apziņas jēdziens, veidi un deformācijas formas. Tiesiskās apziņas jēdziens, veidi un deformācijas formas. Tiesiskais nihilisms un tā izpausmes. Tiesību realizācijas formas un to raksturojums. Publiskās tiesības un to raksturojums. Privāttiesības un to raksturojums. Tiesību normu piemērošana: jēdziens un stadijas. Dabisko tiesību teorija (doktrīna) un tās izpausme mūsdienās. Socioloģiskās tiesību teorijas (doktrīnas) raksturojums. Vēsturiskās tiesību teorijas raksturojums. Juridiskā pozitīvisma raksturojums un tā loma mūsdienās. Psiholoģiskās tiesību teorijas raksturojums. Tiesību normas loģiskā struktūra, tās elementu raksturojums. Sociālo normu klasifikācija un veidu raksturojums. Tiesību normas jēdziens, pazīmes. Tiesību normu veidi. Tiesību pārkāpuma jēdziens, pazīmes. Tiesību pārkāpuma sastāva raksturojums. Romāņu – ģermāņu TS raksturojums. Anglo – sakšu tiesību sistēmas raksturojums. Sociālistiskās tiesību sistēmas raksturojums. Musulmaņu tiesību sistēmas raksturojums. NA spēks laikā, telpā un attiecībā pret personām. Normatīvie TA un individuālie TA. NA hierarhija un tās analīze. Normatīvo aktu kolīzijas jēdziens un to risinājumu veidi. Juridiskās atbildības jēdziens, pazīmes un veidi. Tiesību avota jēdziens un veidi. Paražu tiesību un tiesu precedenta raksturojums. Tiesu prakses un tiesību doktrīnu raksturojums. Vispārīgo tiesību principu kā tiesību avota raksturojums. Juridisko aktu sistematizācijas jēdziens un to veidi. Tiesību piemērošanas stadijas, to raksturojums. TN iztulkošana pēc veida (gramatiskā, vēsturiskā, sistēmiskā, teleoloģiskā). TN iztulkošana pēc subjekta (oficiālā un neoficiālā). TN iztulkošana pēc apjoma (burtiskā, paplašinātā, sašaurinātā). Juridiskās atbildības jēdziens un pazīmes.
Tips: Konspekts
Apjoms: 23 Lpp.
Jomas:

Tiesības

Publicēts: 10/23/2012
Faila izmērs: 280 Kb
Faila tips: .doc

Šodienas īpašā cena:

2.55 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu