Tiesību vēsture

Baltijas guberņu tiesu iekārtas reformas (1889.g.) raksturojums. LR (1918 – 1940) tiesu iekārtas raksturojums. LPSR tiesu sistēmas un arbitrāžas raksturojums. Procesuālo tiesību raksturojums (1889 – 1940). LPSR procesuālo tiesību un labošanas darba tiesību raksturojums. Cariskās Krievijas krimināltiesību un LR 1933. gada Sodu likuma raksturojums. LPSR krimināltiesību īpatnības. LPSR konstitucionālo tiesību īpatnības un padomju tiesību principu raksturojums. Nacistiskās Vācijas okupācijas laika tiesību raksturojums Latvijā. Zemes reformu juridiskais raksturojums Latvijā (19.-20.gs.). Laulību tiesību raksturojums (19.gs.). Ģimenes tiesību raksturojums (19.gs.). Mantošanas tiesību raksturojums(19.gs.). Lietu tiesību raksturojums (19.gs.). Saistību un darba tiesību raksturojums (19.gs.). LR (1918 – 1940) privāttiesību tendences. LPSR laulības un ģimenes tiesību raksturojums. LPSR mantošanas tiesību raksturojums. LPSR īpašuma tiesību raksturojums. LPSR saistību tiesību un dzīvokļa tiesību raksturojums.
Tips: Konspekts
Apjoms: 15 Lpp.
Jomas:

Tiesības

Publicēts: 1/10/2012
Faila izmērs: 181 Kb
Faila tips: .doc

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu