Tiesiska valsts: Koncepcija un tās īstenojums Latvijā

Pētījuma mērķis: Izpētīt kā valstī darbojas tiesiskas valsts principi un vai tiek nodrošinātas tiesiskas valsts garantijas Latvijā Pētījuma objekts: Tiesiska valsts Pētījuma priekšmets: Tiesiskas valsts koncepcija un tās īstenojums Latvijā Pētījuma uzdevumi: • Izpētīt tiesiskas valsts rašanās cēloņus un tās vēsturisko attīstību. • Izpētīt tiesiskas valsts idejas attīstību Latvijā. • Noskaidrot, kādi tiesiskas valsts principi ir nostiprināti LR Satversmē. • Analizēt tiesiskas valsts garantijas un kā tās darbojas Latvijā. Hipotēze: Tiesiska valsts var pastāvēt tikai tādā valstī, kur ir demokrātija Pētījumu metodes: Darba izpētes procesā tiek izmantota vēsturiskā metode, lai izpētītu kā laika gaitā ir attīstījusies tiesiska valsts, aprakstošā, salīdzinošā, socioloģiskā, dogmatiskā metode. Pētnieciskā bāze: Rakstot darbu, pamatā autore balstās uz konstitucionālajām tiesībām, normatīvajiem aktiem, vispārējo mācību par valsti, tiesību vēsturi, zinātniskajiem rakstiem, publikācijām un citiem avotiem, kuros tad pamatā arī ir izskaidrots tiesiskas valsts sastāvs, tās būtība un principi, kā arī sniegts sabiedrības viedoklis. Darbā tiek apskatīta gan tiesiskas valsts vēsture, gan tās attīstība un nepieciešamība, kā tā ir veidojusies Latvijā, kā arī tiek pētīts, kā tad tiesiskas valsts garantijas darbojas ne tikai teorijā, bet arī dzīvē un kā tiesiskas valsts principi tiek iekļauti normatīvajā regulējumā un kā tie tiek ievēroti gan no valsts, gan no sabiedrības puses.
Tips: Kursa darbs
Apjoms: 21 Lpp.
Jomas:

Tiesības

Publicēts: 4/27/2014
Faila izmērs: 71 Kb
Faila tips: .docx

Šodienas īpašā cena:

3.15 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu