Tiesiskie darījumi

Saskaņā ar Civillikuma 1402.pantu saistību tiesības rodas vai nu no tiesiska darījuma, vai no neatļautas darbības, vai arī pēc likuma. Tā kā daudzos gadījumos saistību rašanās ir saistāma ar tiesisku darījumu, tad jāzina tā būtība un izpausmes īpatnības. Tamdēļ arī nepieciešams balstīties uz Civillikuma 1403.pantu, kas tiesiskā darījuma būtību raksturo kā tādu, kas ir atļautā kārtā izdarīta tiesisku attiecību nodibināšanai, pārgrozīšanai vai izbeigšanai. Tāpat jāatzīmē, ka tiesisks darījums ir brīvas gribas izpausme, tiesiska darbība vai bezdarbība, kā arī saistību rašanās pamats vispār. Un ja atceramies, ka tiesiskā darījuma noteikšanai ir jārespektē tā dalībnieki, darījuma priekšmets, griba, sastāvdaļas un forma, tad svarīgi ir izpētīt šos aspektus sīkāk. Referāta darba mērķis ir izpētīt tiesiska darījuma veidus un galvenās sastāvdaļas.
Tips: Referāts
Apjoms: 14 Lpp.
Jomas:

Tiesības

Publicēts: 1/3/2012
Faila izmērs: 84 Kb
Faila tips: .doc

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu