Transpirāciju un ūdens uzsūkšanos ietekmējošie faktori

Darba uzdevumi 1. Izlasīt situācijas aprakstu! Izvēlēties vienu faktoru, kas ietekmē transpirāciju un ūdens uzsūkšanos saknēs. 2. Izplānot kādā veidā var mainīt šo faktoru (tā lielumu). 3. Aplūkot eksperimenta iekārtu (sk.1.att.), iepazīties ar eksperimenta nepieciešamajiem piederumiem un izspriest, kādu lielumu var mērīt, lai noteiktu transpirācijas intensitāti. 4. Noteikt lielumus- neatkarīgo, atkarīgo, fiksēto. 5. Uzrakstīt pētāmo problēmu un hipotēzi. 6. Izplānot eksperimenta darba gaitu, lai tajā atspoguļotos: kā tiek mainīts neatkarīgais lielums; kā tiek mērīts atkarīgais lielums; kā tiek nodrošināti nemainīgi fiksētie lielumi. 7. Papildināt nepieciešamo piederumu sarakstu atbilstoši izplānotajai darba gaitai. 8. Pēc 3-4 dienām veikt nepieciešamos mērījumus, kas liecina par transpirācijas intensitāti dažādos apstākļos. 9. Veikt datu reģistrēšanu, apstrādi un atspoguļošanu. 10. Veikt eksperimenta izvērtējumu un rezultātu analīzi. 11. Veikt secinājumus, kā pētītais faktors ietekmē transpirāciju.
Tips: Cits
Apjoms: 5 Lpp.
Jomas:

Bioloģija

Publicēts: 1/4/2016
Faila izmērs: 3727 Kb
Faila tips: .docx

Šodienas īpašā cena:

1.75 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu