Transporta ceļi un mezgli

Studiju darbs ir noslēguma darbs studiju priekšmetam Transporta ceļi un mezgli. Studiju darba veicamie uzdevumi: • izstrādāt ostas kravas iecirkņa plānu ar piestātņu un aizsargbūvju racionālu izvietojumu, ar ērtiem un drošiem pieejas ceļiem ostā un izejām no ostas; • aprēķināt ostas pamatu elementu parametrus: piestātņu, noliktavu, akvatorijas izmērus, pieejas kanālus un piebrauktuves ceļus; • izstrādāt ostas kravas iecirkņa plānu. * Piezīme: izstrādājot iecirkņa plānu, vērst uzmanību dabas aizsardzībai! Studiju darbam dotie dati ir atspoguļoti tabulās darba sākumā, kā arī pielikumā un izmantotie dati attiecīgi izcelti. Lai izstrādātu ostas plānojumu, nepieciešami dažādi aprēķini, kas tiks veikti turpmāk darbā. Protams, arī tiek ņemti vērā aizsardzības līdzekļi pret dabas, gaisa un zemes piesārņojumu.
Tips: Kursa darbs
Apjoms: 29 Lpp.
Jomas:

Transports un sakari

Publicēts: 11/7/2012
Faila izmērs: 1090 Kb
Faila tips: .doc

Šodienas īpašā cena:

2.55 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu