Uzņēmuma darbības analīze

Ekonomiskās analīzes loma uzņēmējdarbībā. Uzņēmuma saimnieciskās darbības analīzes veidi. Iekšēja analīze. Ekonomiskas analīzes paņēmieni (metodes). Salīdzināšana. Faktoru noteikšana un analīze. Relatīvie lielumi jeb indeksu un koeficientu metode. Grafiskā metode. Saimnieciskās darbības analīzes izmantojamie rādītāji. Uzņēmuma saimnieciskās darbības rādītāji. Kopējie ieņēmumi, to struktūra. Izmaksas, to struktūra. Izmaksu struktūras rādītāji. Izmaksu struktūras analīze. Peļņa. Bruto peļņa. Operatīvās darbības (saimnieciskās darbības) peļņa. Bruto segums. Bezzaudējumu punkts. Bezzaudējumu punkta aprēķins. Rentabilitāte. Apgrozījuma rentabilitātes dinamika. Pašu kapitāla rentabilitāte. Trīs faktoru rentabilitātes modelis. Piecu faktoru modelis. Finanšu pārskatu informācija. Faktoru izmaiņu ietekmes aprēķini trīs faktoru modelī. Piecu faktoru modeļa rādītāju aprēķini. Aktīvu rentabilitātes ietekmējošo faktoru modelis. Uzņēmuma līdzekļu izmantošanas rādītāji. Uzņēmuma finansiālā stāvokļa rādītāji. Maksātspējas jeb kapitāla struktūras rādītāji. Saistību īpatsvars bilancē. Finansiālās neatkarības (autonomijas) jeb īpašuma koeficients. Finanšu līdzsvara vai finansiāla riska koeficients. Kapitāla struktūras rādītāju dinamika. Likviditātes rādītāji. Absolūtās likviditātes koeficients. Starpseguma likviditātes koeficients (2.pakāpes). Kopējās likviditātes koeficients (3.pakāpes). Likviditātes riska samazināšana. Likviditātes koeficientu dinamika.
Tips: Prezentācija
Apjoms: 44 Lpp.
Jomas:

Ekonomika

Publicēts: 5/21/2014
Faila izmērs: 134 Kb
Faila tips: .pptx

Šodienas īpašā cena:

3.95 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu