Uzņēmuma lietišķais pētījums (Nekustamais īpašums)

UZŅĒMUMA APRAKSTS. Attīstības vēsture. Misija, mērķi un uzdevumi. Vērtības. SVID ANALĪZE. Ārējā vide. Iekšējā vide. Secinājumi un priekšlikumi. NOZARES NOVĒRTĒJUMS. UZŅĒMUMA MĒRĶI. PORTFEĻPLĀNA ANALĪZE. Stratēģisko biznesa vienību analīze. Bostonas matrica. TIRGUS SEGMENTA PIEVILCĪBAS NOVĒRTĒJUMS. Stratēģisko biznesa vienību analīze. General Electric modelis. STRATĒĢISKĀS PLĀNOŠANAS PLAISAS. PORTERA 5 SPĒKA MODELIS. Konkurenti. Ieejas un izejas barjeru matrica. Piegādātāji. Pircēji. Aizvietotājpreces/pakalpojumi. MĀRKETINGA KOMPLEKSA 8P UN 8C MODELIS. PREČU ATTĪSTĪBAS POSMI. UZŅĒMUMA POZICIONĒŠANA TIRGŪ. STRATĒĢĪSKĀS ATTĪSTĪBAS VIRZIENA NOTEIKŠANA. Diferencēšanas izmaksu stratēģija. Fokusēšanas stratēģija.
Tips: Kursa darbs
Apjoms: 54 Lpp.
Jomas:

Uzņēmējdarbība

Nekustamais īpašums

Publicēts: 5/2/2015
Faila izmērs: 2726 Kb
Faila tips: .doc

Šodienas īpašā cena:

9.45 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu