Uzņēmuma SIA "AM Furnitura" rentabilitātes analīze un uzlabošanas iespējas

Rentabilitātes teorētiskais pamatojums. Peļņas teorijas. Peļņa un tās nozīme uzņēmējdarbībā. Uzņēmējdarbības ieņēmumi un izmaksas. Rentabilitātes raksturojums. Rentabilitātes rādītāji. Apgrozījuma rentabilitāte. Pašu kapitāla rentabilitāte. Kopējā kapitāla rentabilitāte. SIA „ AM FURNITURA rentabilitātes analīze”. Komerciālā rentabilitāte. Ekonomiskā rentabilitāte. Finansiālā rentabilitāte. AM Furnitura rentabilitāti ietekmējošo faktoru analīze.
Tips: Kursa darbs
Apjoms: 26 Lpp.
Jomas:

Uzņēmējdarbība

Publicēts: 4/30/2015
Faila izmērs: 92 Kb
Faila tips: .docx

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu