Uzņēmuma darbības analīze un attīstības stratēgijas pilnveidošana

1. ANALĪTISKĀ DAĻA. 1.1. Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmējdarbības mūsdienu stāvokļa analīze. 1.2. Stratēģiskās plānošanas būtība, nozīme un izstrāde. 1.2.1. Stratēģijas formulējums. 1.2.2. Stratēģiskās plānošanas un vadīšanas process. 1.2.3. Korporatīvās misijas un galveno korporatīvo mērķu atlase. 1.2.4. Iekšējās vides analīze. 1.2.5. Stratēģisko alternatīvu izpēte. 1.2.6. Konkurētspējas nozīme uzņēmuma darbībā. 2. PĒTĪJUMU UN APRĒĶINU DAĻA. 2.1. SIA „SIA” darbības raksturojums 2.2. Uzņēmuma finansiālās situācijas izvērtējums. 2.3. SIA „SIA” iespējamā bankrota prognozēšana. 2.4. Uzņēmuma konkurētspējas faktori un novērtējums. 2.5. SIA „SIA” stratēģisko alternatīvu izpēte. 2.6. SIA „SIA” stratēģijas izvēle un īstenošana.
Tips: Diplomdarbs
Apjoms: 60 Lpp.
Jomas:

Uzņēmējdarbība

Vadība

Publicēts: 6/10/2020
Faila izmērs: 3022 Kb
Faila tips: .doc

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu