Uzņēmuma finanšu darbības novērtēšana

Uzņēmuma finansiālā stāvokļa novērtēšana ir pamats pareizai uzņēmuma vadīšanai un tā nākotnes perspektīvu nodrošināšanai. Finanšu analīze ļauj izprast uzņēmuma finanšu plūsmas un noteikt visracionālākos virzienus materiālo, darba un finanšu resursu sadalē, balstoties uz uzņēmumu gada pārskatu sniegto informāciju un analīzi. Par šī darba analīzes objektu esmu izvēlējusies uzņēmumu - SIA “ Sermīte”. Uzņēmums dibināts jau 1992. gada 1. jūnijā un darbojas augkopības un tehniskās kultūras nozarē. Analīzes priekšmets ir SIA “ Sermīte” gada pārskati par 2010.gadu un 2011.gadu. Darba mērķis ir uz teorētisko un praktisko materiālu pamata veikt uzņēmuma SIA “Sermīte” finanšu analīzi, atklāt trūkumus, nepilnības, problēmas un tā rezultātā izdarīt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma finansiālā stāvokļa uzlabošanai. Pamatojoties uz darba mērķi, tiek izvirzīti sekojoši risināmie uzdevumi:  Iepazīties ar teoriju par uzņēmuma finanšu rādītājiem un to analīzi  Veikt finanšu rādītāju aprēķinu  Veikt finanšu pārskatu horizontālo un vertikālo analīzi;  Izstrādāt secinājumus un priekšlikumus
Tips: Kursa darbs
Apjoms: 18 Lpp.
Jomas:

Vadība

Publicēts: 12/5/2012
Faila izmērs: 71 Kb
Faila tips: .docx

Šodienas īpašā cena:

2.55 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu